styret2014
Årsmøte i Havørn Fotball - ny leder og nestleder valgt

Havørn Fotball avholdt sitt årsmøte onsdagskveld


27.02.2014

Havørn Fotball avholdt sitt årsmøte i gårkveld på Havørnhuset.
Totalt var 18 stk innom møtet som ble dirigert på en myndig måte av, som vanlig, Kjell Arne Slethei.

Styreformann gjennom de siste fem årene, Hallgeir Lenes, hadde på forhånd gitt beskjed om sin avgang og dermed knyttet litt spenning rundt arvtakeren. Alf Morten Litlehamar hadde også på forhånd takket for seg etter mange år i fotballstyret.

Hallgeir gikk gjennom årsberetningen fra fotballstyret for 2013, Oliver tok for seg sportslige rapporter for sesongen 2013, før Martin Salte gikk grundig gjennom fjorårets regnskap, samt årets budsjett.

Et forslag måtte behandles: Økning av medlemskontingent om 200 kroner. Dette har sin naturlige forklaring i at klubben i år velger å gå vekk fra enkelte dugnader som klubbens medlemmer har tidligere måttet ta på seg rundt juletider.
Ingen av de frammøtte hadde innvendinger mot dette.

Valg av fotballstyret for 2014
Leder: Siv Monica Fossum
Nestleder: Wenche Østensen
Styremedlem: Terje Meling
Styremedlem: Dagfinn Kaarvaag
Styremedlem: Kenneth Aske
Styremedlem: Martin Salte
Styremedlem: Stine Kloster
Varamedlem: Roy Henrik Ravanelli

Siv Fossum rykker dermed opp fra nestleder rollen hun har hatt det siste året, mens Wenche Østensen kommer tilbake i styret. Stine Kloster ble også valgt inn for første gang. Vi ønsker damene hjertelig velkomne inn i styret og nye roller.
Terje, Dagfinn, Kenneth og Martin fortsetter som før - mens a-lagsspilleren med legendestatusen, Roy Henrik Ravanelli, inntar varamedlemsrollen.

Vi takker igjen Hallgeir og Alf Morten så mye for sine oppgaver de siste årene og ser fram mot hyggelige tider i Havørn Fotball.


< Tilbake