jul fotball
Husker dere denne??

Den stod i Havørnkontaktbladet som kom ut til jul. Vi må sørge for at ideen ikke druknet i julestria og frisker den herved opp. Tenk også tanken at dette ikke nødvendigvis bare trenger gjelde julelotteriet, men også andre former for sponsing som vi har bruk for


09.01.2014

ANNONSE/ETTERLYSNING

Julelotteriet trenger nye givere!
Denne henvendelsen går til alle som har tilknytning til Havørn og vi oppfordrer dere til å bli med på idedugnaden. Som sikkert de fleste kjenner til, så baserer julelotteriet seg på at næringslivet gir premier og vi selger lodder.
Næringslivet er i denne sammenhengen ofte jobben til mor eller far. Dagens liste over firma som gir trenger sårt en oppdatering. Det nytter lite å be om premier hos et firma, der kontaktpersonen enten har sluttet eller ikke lenger har noen tilknytning til Tananger eller Havørn.

Derfor: Bli med på idedugnaden. Send mail til Kjell Arne på dagligleder@havorn-fotball.no med opplysning om hvilket firma du jobber i og at du eller andre kan være bindeleddet mellom våre lotterifunksjonærer og det aktuelle firmaet. På forhånd takk og skriv i dag!

Hilsen Havørn AIL julelotteriet.
 


< Tilbake