hammer03 jpg92574c24-0027-4189-ac14-93257aa09e6clarger
INNKALLING TIL ÅRSMØTE
03.02.2016

INNKALLING
 
I henhold til § 13 i loven for Hav��rn Fotball, kalles det herved inn til
ÅRSMØTE, ONSDAG 2. MARS. KL. 1930 i HAVØRNHUSET.
Medlemmer over 15 år har stemmerett
Saker som ønskes tatt opp må være innlevert skriftlig og daglig leder i hende, innen 2 uker før, dvs. onsdag 17. februar.
Fullstendig saksliste vil bli tilgjengelig på hjemmesiden senest 1 uke før årsmøtet, dvs. den 24. februar.
Styret oppfordrer til at alle som kan, setter av tid og møter! 
Vi håper på et saklig og godt møte og ønsker samtlige medlemmer velkommen!
 
FOTBALLSTYRET

Årsmelding 2015

 


< Tilbake