j2003
Innkalling til jenteforum 9/12-14

Sportslig utvalg kaller inn til jenteforum for klubbens trenere på jentesiden


02.12.2014

Det har tidligere vært gjort forsøk på å få et tettere samarbeid mellom jentelagene i Havørn Fotball, og nå starter vi et nytt initiativ. Hovedformålet blir å støtte opp under "Flest mulig, lengst mulig, best mulig". Vi ønsker å skape en arena for samarbeid lagene imellom, samt å jobbe med det sosiale.
 
Jeg ønsker i første omgang å kalle inn trenere til samtlige jentelag i Havrn Fotball til møte  Jenteforum, tirsdag 09.12 kl. 18:00 - 19:00 i kjelleren på Havørnhuset.
 
Agenda for første samling:
 
1) Jobbe for å sikre at alle våre jentelag kan melde på lag til seriespill i 2015
2) Forslag til sosialt arrangement: Intern turnering for alljentelag. Mikser spillere fra alle lag og spiller turnering i samme oppsett som natturneringen. Er det stemming for dette? og hvordan får vi arrangert dette?
3) Videre samarbeid - hvor legger vi lista

mvh
Kenneth Aske
Representant for jentefotballen i Sportslig Utvalg
kas@avito.no
 


< Tilbake