Styre/roller

Wenke Østensen
Styreleder
hav%c3%b8rn fotbal-styrebilder17wenke-01
Tlf: 988 30 013
E-post: wenke@ostensen.com
hav%c3%b8rn fotbal-styrebilder17geir-01Geir Dalheim
Nestleder

Tlf: 900 19 557
E-post: geir@dakon.no
Ken Eivind Vigdelhav%c3%b8rn fotbal-styrebilder17ke-01
Styremedlem - Økonomileder
blank
Tlf: 992 51 560
E-post: ken-eivind.vigdel@ep.total.no
hav%c3%b8rn fotbal-styrebilder17jone-01Jone Killingland
Styremedlem - Sportslig leder

Tlf: 930 16 968
E-post: jone.killingland@halliburton.com
Terje Melinghav%c3%b8rn fotbal-styrebilder17terje-01
Styremedlem - Hus- & hallansvarlig
blank
Tlf: 952 44 008
E-post: terje.m@byggservice.as
Andreas Markenhav%c3%b8rn fotbal-styrebilder17marken-01
Styremedlem

Tlf: 483 62 422
E-post: andreasmarken90@gmail.com
Dagfinn Kaarvaaghav%c3%b8rn fotbal-styrebilder17dagfinn-01
Styremedlem - Materialforvalter
blank
Tlf: 993 73 803
E-post: kaarvaag@online.no
Eyvind Vorlandhav%c3%b8rn fotbal-styrebilder17eyvind-01
Styremedlem

Tlf: 908 39 313
E-post: eyvind.helgevold.vorland@sola.kommune.no
Ina Engevikhav%c3%b8rn fotbal-styrebilder17ina-01
Styremedlem - Vara

Tlf: 971 94 798
E-post: Ina.Engevik@conocophillips.com
styret-bilde stineStine Kloster
Daglig leder

Tlf: 980 74 699
E-post: stine@havorn-fotball.no
Kjell-Arne Slethei
Adm.medarbeider
kjell arnes hav%c3%b8rnbilder 1107
Tlf: 971 89 873
E-post: kjellarne@havorn-fotball.no

Øvrige roller

Martin Saltemartin
Leder turneringsutvalget

Tlf: 959 05 549
E-post: martin.salte@coop.no
Frederick Rogers
Webdesign og Havørnkontakt
kjell arnes hav%c3%b8rnbilder 1093
Tlf: 913 86 254
E-post: designs@carbonium.no
Anstein Nordhagen
Supporterklubben
kjell arnes hav%c3%b8rnbilder 1094
Tlf: 982 52 271
E-post: ansnor@online.no

Samarbeidspartnere

Besøksadresse

Skoletunet 3,
4056 Tananger.