Visjon

Havørns visjon
 “Alle medlemmer i Havørn Fotball skal få oppleve glede og utvikling gjennom trygge omgivelser, sportslige utfordringer og et sosialt miljø."

Havørn Fotball skal være en klubb for alle! Vi skal være en arena for mestringsopplevelser, livslærdom og ikke minst ekte idrettsglede!

Samarbeidspartnere

Besøksadresse

Skoletunet 3,
4056 Tananger.