Gutter 2006

Støtteapparat 2020:

Trener: Kenneth Søndervik // ksoendervik(a)lyse.net
Oppmann: 
Foreldrekontakt: 
 
Treningstider 2020:

DAG:


TID:


BANE:
Tirsdag 19.30-21.00 Tananger Stadion
Torsdag 19.30-21.00 Haga gress