Gutt 13 (2004)

Støtteapparat 2017:

G04.Blå Trener: Kjell Rune Pollen // Kjell.Rune.Pollen@franzefoss.no
G04.Blå Hjelpetrener: Kjell Einar Ellingsen // keel@statoil.no
G04.Blå Oppmann: Stein Helge Sola // steinsola@hotmail.com
G04.Blå Foreldrekontakt: Anne Lene Ølberg Støver // anne.lene.olberg@lyse.net

G04.Gull Trener: Alonso Perez // alopemail@gmail.com
G04.Gull Trener: Halvor Lindal // halvor@imikirken.no
G04.Gull Trener: Sinde Slaattebræk // sindreku@hotmail.com
G04.Gull Oppmann:
G04.Gull Foreldrekontakt:
Treningstider 2017:

DAG


TID:


BANE:
Mandag 18.00-20.00 Tananger Stadion
Tirsdag 18.00-20.00 Tananger Stadion
Torsdag 16.30-18.00 Tananger Stadion
Søndag 14.30-16.00 Havørnhallen

Samarbeidspartnere

Besøksadresse

Skoletunet 3,
4056 Tananger.