Gutter 2006

Støtteapparat 2019:

Trener: Kenneth Søndervik // ksoendervik@lyse.net
Trener: Tom Sture Kruger // kariannegjil@hotmail.com
Oppmann: Roar Stavholt // roar.stavholt@lyse.net
Foreldrekontakt: Børre Heggernes // borre@heggernes.com
 
Treningstider 2019:

DAG:


TID:


BANE:
Tirsdag 17.30-19.00 Tananger Stadion
Torsdag 17.30-19.00 Havørnbanen