Spiller- og trenerutvikling

Spillerutvikling

Kjell%20Arnes%20Hav%C3%B8rnbilder%20958
Havørn Fotball er svært opptatt av utvikling av egne spillere. De som ønsker å bli virkelig god i fotball skal få lov til det i Havørn. Pr. dags dato har vi tre tiltak som skal bidra til utvikling av spillere:

- Havørn Ekstra: Tilbud for alle Havørnspillere i alderen 8 - 16 år. Samtlige spillere får muligheten til en ekstra trening i uken som ledes av kompetente trenere. Her er individet i hovedfokus. Coerver trening, basisferdigheter og forbedring over tid er nøkkelordene her. Les mer under Havørn Ekstra.

- Team Havørn: Gjennomføres det første året i ungdomsavdelingen er litt spesielt for mange lag og spillere. Da slår vi sammen lagene, begynner å spille på stor bane og mange nye inntrykk skal fordøyes. I den sammenheng har vi laget et prosjekt som heter Team Havørn. Les mer under Team Havørn

- Keepertrening: Samtlige keepere i klubben fra Team Havørn og oppover har muligheten til å få isolert keepertrening med a-lagets keepertrener, en gang i uken. Her blir det kjørt en times trening med utelukkende fokus på keeperrollen.

"Havørn-modellen":
Havørn Fotball har egen spillerutvikler. Morten Jensen er klubbens a-lagstrener og spillerutvikler. Hans hovedoppgave er å lage en rød (blå) tråd for hele ungdoms- og senioravdelingene. Vi ønsker å ha et mønster i det vi holder på med, slik at de spillerne som hospiterer opp i alderstrinn vet nøyaktig hva de går til.
Les mer under "Blå tråd"

- Skadeforebygging:
Havørn Fotball benytter i sin sportsplan og i sitt skadeforebyggingsarbeid seg av "Klok av skade", som er Senter for idrettsskadeforskning sitt arbeid.
Besøk siden her: Klok av skade

Videre anbefaler vi Idrettens Helsesenter for opplysinger rundt fotballforsikringen og kvalitetssikker hjelp.

Trenerutvikling

IMG_2342
Utvilsomt har de fleste klubber i fotball Norge mye å hente på dette området. Hvis vi skal sørge for at alle spillerne får tilrettelagt aktivitet fra sitt eget nivå, få muligheten til å oppleve utvikling, mestring og ikke minst bedret selvbilde. Ja så er vi dønn avhengig at kompetansen hos en del av trenerne våre er enda bedre. Det handler ikke om å stille urealistiske krav verken til spiller eller trener. Men gjennom interne kurs i klubben og gjennom kurs hos kretsen kan vi få tips som er veldig gode å ta med seg til hverdagen. Klarer vi å utvikle alle trenerne våre til å bli et hakk bedre så betyr det at mange hunde fotballspillere i Havørn vil ha en enda bedre hverdag. Det handler ikke bare om muligheten til å utvikle de beste spillerne, men muligheten til å tilby alle barna våre utvikling og idrettsglede.

Dette er et stort satsningsområde i Havørn Fotball og på sikt så vil vi ha en egen person som på ettermiddagene er ute i hverdagen til våre foreldre og trener på feltet for å gi tips om trening, pedagogikk, miljø osv.

Scoringsklubben 2018