Team Havørn

Team%20Hav%C3%B8rn
Team Havørn 2015
Gjennomføres det første året i ungdomsavdelingen er litt spesielt for mange lag og spillere. Da slår vi sammen lagene, begynner å spille på stor bane og mange nye inntrykk skal fordøyes.
I den sammenheng har vi laget et prosjekt som heter Team Havørn. Konseptet er at alle spillerne våre som skal inn i dette teamet må forplikte seg ovenfor klubben. Vi har et foredrag om holdninger, fair play, hvordan vi vil miljøet skal fungere og ikke minst invitere spillerne til diskusjon.
Klubben deler ut en utstyrspakke (ball, sekk, klubbgenser) og spandere pizza på alle som deltar, mot at spillerne skriver under en personlig “kontrakt”. Kontrakten går på at de plikter seg til å innordne Havørns regler og at de skal være gode ambassadører for oss.
Dette er en hyggelig kveld der vi får satt fokus på oppførsel og hvordan vi vil at ting skal fungere.

Scoringsklubben 2018