Havørnhallen

Havørn Fotball`s "boblehall" er en innendørs 7er-bane med kunstgress-dekke. Hallens formål skal være å serve våre medlemmer, samtidig som klubben er avhengig leieinntekter for blant annet å dekke inn kost og vedlikehold av Havørnhallen. Utleietiden skal prioriteres våre sponsorer og andre «stamkunder» før andre aktører kan få tilbud om leie. Styret har pr. november 2013 bestemt en utleiemodell for hallen som skal sikre maksimalt utbytte av tid og sikre våre yngste medlemmer brukstid i kjernetiden på enkelte ettermiddager. Tid utenfor dette kan opptas av sponsorer/bedrifter som gir leieinntekter til klubben.

Hvis du som privat person, bedrift eller på vegne av et idrettslag har lyst å leie Havørnhallen så har du nå muligheten til det. Vi lager stort sett avtaler som følger kalender år, med andre ord har du muligheten å sikre gode treningsforhold for et helt år.

Nytenkning innenfor bruk av hallen:
Hallen har også blitt brukt til utenomsportslige arrangementer med vellykkede tilbakemeldinger. Vi har blant annet hatt en innendørs “yrkesmesse” for Byggmesternes Service- og Opplærings kontor. Vi kan skaffe border og stoler til servering, strøm forsyning til stander osv. På veggene er det hvit bakgrunn, slik at det faktisk kan brukes til bakgrunn for prosjektorer. Havørn er serviceinnstilt og jobber for å dekke behovene til leietakere. Ta kontakt hvis du har et arrangement som bør være innendørs men som også har mulighet til å ha deler utendørs.

Fakta om hallen:
  - Har to 7`er mål
  - Ca. 40x30meter
  - Kunstgressdekke
  - Heldekket av plastikk duk
  - Vegger rundt hele hallen med høyde på ca. 2,5 m.
  - Lys som sørger for at den kan brukes hele dagen

KUN egne medlemmer har lov å bruke Havørn hallen utenom oppsatt tider. Andre vedkommende har muligheten til å leie treningstid

Ønsker du å leie Havørnhallen, ta kontakt med Stine Kloster på stine@havorn-fotball.no.