Havørn Julelotteri 2021

Hav%C3%B8rn%20Julelotteri-bilde-01

ConocoPhillips 2021

Velkommen til ConocoPhillips-turneringen 2021, 23. og 24. oktober

Kampoppsett
Banekart m/parkering - LØRDAG
Banekart m/parkering - SØNDAG
 
2017-colage-01
Hav%C3%B8rn-FFO-Logo-01
ENDELIG er vi klare for å ta i mot påmeldinger til Havørn Fotballfritidsordning. Oppstart januar, 2022. Tilbudet er for gutter og jenter i 2.-7. klasse.

INVITASJON
PÅMELDING

Kampavvikling - Våren 2021

Da kom ENDELIG beskjeden vi har ventet på; vi får lov å spille kamp igjen!! Seriekamper for barn 6-7 år og ungdom 13-20 år er fremdeles på vent, dessverre, men dere kan arrangere treningskamper mot andre lag i kommunen (Sola/Havdur/Våganes). Se mer informasjon fra NFF Rogaland om oppstart for disse gruppene her: https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/2021/plan-for-seriespill-for-barn.-ungdom-og-voksne/


BARN 8-12 år: Det er det siste oppsettet med kommune-interne kamper fra NFF Rogaland som nå skal følges fom. neste uke. Men; husk at det er klubbens oppsatte kampdager som er gjeldende og ikke de fra NFF.

 
Her finner dere viktig informasjon vedr. kampavvikling; både for hjemmebane og bortebane.
 

·         Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdomsfotballen leser igjennom hele dette vedlegget

·         Alle lag skal utnevne en kampvert for hver hjemmekamp, som skal ta ansvar for at alle regler i vedlegget følges. Husk gul kampvert-vest for å være best mulig synlig på anlegget

·         ALLE spillere, lagleder, publikum til stede på kamp skal registreres, og lister skal oppbevares på en forsvarlig måte i 14 dager, og deretter slettes

·         Garderobene er stengt. Toaletter kan brukes, men kun en person innendørs om gangen

·         Lag som skal trene/spille kamp der hvor det allerede spilles kamp bes vente til spillende lag forlater banen. Oppvarmende lag henvises til gressbanen. Det er viktig at vi i denne perioden respekterer og tar hensyn til hverandre, og ikke minst følger ukeplanen som blir lagt ut på hjemmesiden hver fredag
 

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/2021/10.-mai-starter-barnefotballsesongen/

 
HUSK; DIN innsats teller!!! For at vi nå skal få lov til å opprettholde kampaktivitet fremover, er vi avhengig av at alle følger reglene!

Masse lykke til med kampavviklingen. Ikke nøl med å ta kontakt om det skulle være noe underveis!
fotballens-sjekkliste_a0

Ledig stilling

Havørn Fotball har som mål å starte opp Havørn FFO i januar 2022, og søker i den forbindelse FFO-leder/sportslig utvikler i en 100% stilling.

Les mer

Innkalling til Havørn Fotballs årsmøte

Havørn Allianseidrettslag Fotball innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes digitalt via Teams, onsdag 17.mars, 2021 kl. 19.00.

Forslag som ønskes behandlet, må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet, innen onsdag 24.februar. Forslag kan sendes styreleder Geir Dalheim, geir@dakon.no eller daglig leder Stine Kloster, stine@havorn-fotball.no.

Endelig saksliste legges på klubbens nettsider senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten for sesongen 2020. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Påmelding her innen 15.mars. Link til møte vil bli sendt ut til alle påmeldte tirsdag 16.mars.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen, 
Styret
 

Gjeldende Covid19-regler f.o.m.22.01.

HAVØRN FOTBALL`s REGLER FOR ORGANISERT TRENING
Gjelder f.o.m. 22.01.2021
 • Hold deg hjemme hvis du er syk og/eller er i karantene
 • Husk; ALLTID god hånd- og hostehygiene
 • Barn og ungdom under 20 år kan trene som normalt utendørs
 • Det er forbud mot all hospitering mellom ulike treningsgrupper
 • Der er forbud mot kampaktivitet mellom ulike grupper/klubber
 • Havørnhallen er nå ÅPEN for aktivitet med følgende regler:
  • Forbudt med all innendørs aktivitet for voksne over 20 år
  • Barn og unge under 20 år kan trene innendørs i grupper på maks. 10 personer
  • Dersom det er flere grupper på samme sted, skal det ikke være kontakt mellom gruppene
 • Voksne over 20 år kan trene utendørs, i grupper på max. 10 spillere og med avstand på minimum 1 meter
 • Alle personer til stede på trening skal registreres med navn, tlf. og tidspunkt, for mulig smittesporing. Gjelder også trenere, støtteapparat og foresatte som er til stede
 • Foreldre/søsken bør begrense sin tilstedeværelse ved treningsfeltet
 • Garderobene er STENGT for all bruk
 • Klubbhuset er STENGT. Besøk kun etter avtale: Stine - 98074699

Januar 2021 - Covid19-oppdatering

Hei alle sammen, og godt nytt år!

Dessverre ser vi en økende smitte i samfunnet, dermed har regjeringen igjen presentert nye innstramminger, noe som også får konsekvenser for idrett og fotball. I Havørn Fotball gjelder følgende nye regler fom. i dag 04.januar, i første omgang tom. 18.januar 2021:
 • Vi opprettholder treningsaktivitet for barn og ungdom under 20 år:
  • All trening SKAL foregå med minst én meters avstand. Dvs. lagspill og andre øvelser som fører til kontakt mellom spillere SKAL unngås
  • Treningsgruppene skal være fastlåste, og treningsgruppene kan være på max. 10 spillere. Større årskull må deles inn i faste treningsgrupper. Her anbefales inndeling på bakgrunn av skole
 • All hospitering mellom ulike treningsgrupper utgår
 • Det er forbud mot fotball for voksne over 20 år i grupper med flere enn 10 personer. Også her skal avstandskrav på 1 meter opprettholdes
 • Havørnhallen er stengt for all aktivitet i regi av Havørn Fotball
 • Garderober og klubbhus holdes stengt
Følgende regler fra desember 2020 er fremdeles gjeldende:
 • Hold deg hjemme hvis du er syk og/eller er i karantene
 • Husk; ALLTID god hånd- og hostehygiene
 • Alle personer tilstede på trening skal registreres med navn og tlf. gjelder også trenere, støtteapparat og foresatte
 • Foreldre og søsken bør begrense sin tilstedeværelse ved treningsfeltet
Se også vedlegg og følgende link fra NFF Rogaland:
https://www.fotball.no/kretser/rogaland/om-kretsen/2020/kunngjoring-om-koronareglene-kommer-mandag/?fbclid=IwAR2lCciwO3ZLqySfZQ5isbkCXPa5vDaTz608qCfeHmp4OjXzIFmGcsyf4ZU

Hold avstand og hold ut!!

GOD JUL


Det nærmer seg jul og forhåpentligvis et velfortjent avbrekk for de fleste.

Det har vært en spesiell og utfordrende sesong, og vi vil gjerne få berømme alle dere involverte rundt lagene i klubben,- Trenere, støtteapparat og foresatte. Dere har alle har gjort en fantastisk innsats i en vanskelig situasjon, og klart å gi våre unge håpefulle muligheten til en kjekk treningshverdag. Vi ser lyst på 2021,- og håper på full fotball-aktivitet, seriespill for alle, ConocoPhillips-turnering, fotballskole, natt-turnering osv. Vi krysser fingrene!!
Vi vil også gjerne takke våre kjære samarbeidspartnere for støtten i året som ha gått.

Årsfesten for trenere & støtteapparat ble som mye annet avlyst, men det stopper oss ikke i å kåre årets trener, årets Havørn og årets ildsjel. Prisene gikk i år til Erik Løland, Wenke Østensen og Thor Eikeland. Vi gratulerer og takker for fantastisk innsats.
 
Hav%C3%B8rnFotball-julekortFB-01-01
Hav%C3%B8rnFotball-2020-01

#Sukkerfrittidrettslag

2

Julelotteriet 2020

23B7A557-F6E0-43F3-877C-5DEED6D192C0

Koronavettregler - November 2020

Vi opplever stadig økende smittetall i samfunnet, og regjeringen har innført nye nasjonale smitteverntiltak som også berører fotballen. Vi støtter Regjeringens budskap om at barn og unge bør skjermes i størst mulig grad, og er derfor opptatt av at treninger skal gå mest mulig som normalt. For å klare å opprettholde dette må vi nå alle gjøre en skikkelig innsats!
 
Vi forholder oss til Sola kommune sine lokale retningslinjer og fremholder aktiviteten på banen for barn og unge. Det er forbud mot breddeidrett for voksne over 20 år. Boblehallen stenges for all aktivitet i regi av Havørn. Lag som er satt opp med treningstid inne i boblehallen vil få tildelt treningstid ute, så langt det lar seg gjøre. Oppdatert ukeplan vil bli lagt ut på nettsiden så snart den er klar.

Se også fotballens koronahåndbok:
https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/
 
Ta hensyn og ta vare på hverandre!!!
Hav%C3%B8rn%20Fotball-COVID10_11_20

Koronavettregler - Oktober 2020

koronavettregler-12_-oktober-a3

GOD SOMMER

bilde%203

Oppdaterte koronavettregler - 01.06.

Nye korona-regler f.o.m. 07. Mai

bilde%203
Det går fremover, godt jobba alle sammen :-)

NFF har oppdatert retningslinjene for fotballtrening. La oss fortsette dugnaden, følg reglene og fortsett å ha det gøy på treningsfeltet!

 
Havørn Fotball - Koronaregler pr. 07.mai:
 
 • Maks 15 spillere per gruppe. Det SKAL være en voksen person tilstede per gruppe, som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene. Maks 50 personer tilstede totalt på banen samtidig
 • Det skal ALLTID være minst 1 meters avstand, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Dette gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre 
 • Ballen skal ikke berøre hodet eller hender
 • Keeper med egne hansker kan ta på ballen med hendene
  • Maks to spillere (keepere) per gruppe (+ eventuell keepertrener) kan ta på ballene gjennom hele økta, gitt at de bruker egne keeperhansker
 • Baller og kjegler skal vaskes FØR og ETTER hver bruk 
  • Vaskeutstyr vil være tilgjengelig utenfor ballrommet 
  • Ballrom, henting og vasking av baller/kjegler håndteres av kun 1 person 
  • Kjegler håndteres av kun 1 person under hele treningen 
  • Vester og annet utstyr benyttes IKKE 
  • All vasking skal skje umiddelbart etter trening slik at utstyr er klart til neste trening 
 • Garderobene er STENGT. All bruk av disse er forbudt
 • Plansjer med korona-regler vil bli hengt opp på anlegget. Ved brudd på disse, og etter advarsel, skal spiller bortvises fra treningen
Trener/ansvarlig voksen kan når som helst avbryte trening dersom reglene ikke følges

Havørn Fotball og Korona

Havørn Fotball ønsker å legge til rette for at de lagene som ønsker det nå kan starte opp med organiserte treninger, som tilfredsstiller NFF sine koronavettregler. Dette krever god planlegging, både fra klubb og dere i støtteapparatene rundt lagene. Det er strenge regler som må følges opp dersom dette skal fungere. Vi legger i første omgang opp til å åpne opp for 2012-kullet og oppover tom. senior, med oppstart mandag i uke 17.

Det vil selvsagt være opp til hver enkelt lags støtteapparat om dere ønsker/evner å starte opp med organiserte treninger. Det er viktig å påpeke at det skal være frivillig oppmøte gitt dagens situasjon. Alle trenere, spillere/foresatte til spillere må ta denne avgjørelsen tilpasset sin situasjon når det gjelder helse, risikogruppe, familiære hensyn etc.

KRITERIER FOR ORGANISERTE TRENINGER:
Alle lag som ønsker å organisere trening må sende epost til daglig leder med følgende informasjon, FØR treninger kan starte (innen fredag kl.12 dersom dere ønsker oppstart neste uke):
 • Navn på alle ansvarlige voksne som er til stede på treningene. Det kreves 1 voksen pr. 4 barn/ungdom
 • Estimert antall spillere
 • Alle regler beskrevet i teksten under følges
 • Bekrefte at reglene under, og NFFs koronavettregler, er lest og vil følges
 • Vi ber også om at lag som ikke ønsker å starte med organisere trening nå, melder ifra, slik at tiden kan brukes av andre lag for å spre spillere over større flater.
Når denne informasjonen er på plass vil det bli lagt ut ny ukeplan med gjeldene treningstider. 

HAVØRN FOTBALL`s REGLER FOR ORGANISERT TRENING:
 • Det SKAL være en voksen person til stede per gruppe à max. 4 barn
 • Gruppeinndelingen skal være den samme under hele treningen. Fortrinnsvis lik hver trening
 • Det skal ALLTID være minst 2 meter mellom hver person. Øvelser må tilpasses dette
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Ballen skal ikke berøre hodet eller hender
 • Baller og kjegler skal vaskes FØR og ETTER hver bruk
  • Vaskeutstyr vil være tilgjengelig utfor ballrommet
  • Ballrom, henting og vasking av baller/kjegler håndteres av kun 1 person
  • Kjegler håndteres av kun 1 person under hele treningen
  • Vester og annet utstyr benyttes IKKE
  • All vasking skal skje umiddelbart etter trening slik at utstyr er klart til neste trening
 • Garderobene er STENGT. All bruk av disse er forbudt
 • Hospitering gjelder ikke. Alle spillere trener kun med egne årskull
 • Plansjer med korona-regler vil bli hengt opp på anlegget. Ved brudd på disse, og etter advarsel, skal spiller bortvises fra treningen
 • Trener/ansvarlig voksen kan når som helst avbryte trening dersom reglene ikke følges
Dersom NFFs koronavettregler (vedlagt) og Havørn Fotball`s egne regler ikke blir fulgt, vil vi igjen måtte avslutte all organisert trening fremover.
NFF koronavettregler: her
 
Lykke til. Ta hensyn og ta vare på hverandre!

 
STENGT_jpg%20(column)
Hei,
 
Styret har besluttet at ALL aktivitet i regi av Havørn Fotball innstilles på ubestemt tid. Klubben vil komme med mer informasjon fortløpende.
 
Dette innebærer følgende: 
 • All organisert trening og kamper utgår
 • Garderober stenges
 • Boblehallen stenges for all organisert trening, også for utleie
 • Havørnhuset stenges for all aktivitet og utleie 
Bakgrunnen for avgjørelsen er å være føre var og delta i smittestopp-dugnaden. Når en samlet helseledelse i Norge oppfordrer til dugnad, ser vi i Havørn Fotball på det som vår plikt å gjøre vår innsats for å unngå ytterligere spredning av korona-viruset.
 
Takk for at dere viser hensyn og solidaritet!
 
https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/breddeaktiviteter-stoppes-ut-april/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
 

Havørn Fotball og Korona-virus

corona612_ntb
Havørn Fotball ber alle om å ta nødvendige forhåndsregler mtp. Korona-virus.

Mer info

Kåre ble tildelt lederstipend

96B26BCC-B73B-41D3-8D85-54CEA0BBE7F8-2
Vår alles kjære Kåre ble i under helgens kretsting tildelt lederstipend for sin innsats. Vi er super-stolte!!

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/om-kretsen/2019/kretstinget-2019/tildelt-lederstipend-for-sin-innsats/

Årsmøte 2019

Innkalling til Årsmøte 2019.

Onsdag 04. mars kl.19.00.

Velkommen!

God jul fra Havørn Fotball

Hav%C3%B8rn%20Fotball-julekort19-01

Havørn Julelotteri 2019

Julelotteriet2019-01

Velkommen til Havørn Fotballskole

bilde%203
18.-20. oktober arrangerer vi fotballskole for jenter og gutter i alderen 5-12 år.

Invitasjon
Påmelding

Havørn Fotball arrangerer jente-dag!

I%20know%20I%20play%20like%20a%20girl-01
Alle jenter i klubben, samt alle andre jenter i Tananger, inviteres til å være med på en kjekk dag hos oss i Havørn Fotball.

Oppmøte søndag 15.09. kl. 15.00 på Havørnhuset!

Foresatte inviteres også. Vi serverer kaffe og litt informasjon om klubben, treningstider, etc. Vi håper også at trenere/støtteapparat rundt jentelagene våre blir med, slik at evt. nye jenter/foresatte kan hilse på dere som er med rundt lagene våre.

Invitasjon
 
Velkommen!
 

Velkommen til ConocoPhillips-turnering

ConocoPhillips-Mix-2-01
Vi gleder oss til turnering på Tananger Stadion i helgen.

Kampoppsett
Turneringsreglement
Banekart og parkering

Dommer-liste LØRDAG
Dommer-liste SØNDAG

VELKOMMEN!

17. Mai

Hav%C3%B8rn%20Fotball-17_mai
Velkommen til Tananger Stadion på 17.mai.
Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god feiring.

GRATULERER MED DAGEN! 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Vi kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte for valg av nytt styremedlem og medlem av kontrollkomiteen.
 
Tid: Tirsdag 07.05. kl. 18.00
Sted: Havørnhuset
 

Inkalling til Årsmøte

Hav%C3%B8rn%20Fotball-%C3%85rsm%C3%B8te-01

Havørn Julelotteri 2018

Hav%C3%B8rn%20Julelotteri%20Hjemmeside2018-01

HAVØRN FOTBALLSKOLE 2018

bilde%203
Årets fotballskole, for gutter og jenter 6-12 år, arrangeres 19.-21.oktober. Vi satser på en strålende helg med godt vær, god stemning, og masse fotballglede!

Program og påmelding!
Hav%C3%B8rn%20Fotball-God%20sommer18-01
Juni, sommer og fotball-fri! Eller det vil si, kanskje ikke helt fotball-fri?!? Er vel umulig å ikke få med seg litt VM på TV om dagen, og så håper vi selvsagt at de fleste leker seg litt med fotballen selv også, i.l.a. sommeren. Litt egentrening kommer alltid godt med! Og i tillegg finnes det vel knapt nok noen enklere måte å komme i kontakt med nye venner på i ferien; ta med en ball på løkka, stranda, e.l. og inviter med de rundt deg til fotball-lek! Kjempe-gøy!

I Havørn Fotball har vi hatt en travel vår. Sportslig sett går det litt opp og ned. Herre-laget har hatt en kjempe-start på sesongen, og ligger nest øverst på tabellen nå til sommer-pausen. Damelaget har ikke hatt marginene helt på sin side, dessverre, men vi satser på at de kommer sterkere tilbake til høsten. I barne- og ungdoms-avdelingene er det stor aktivitet, og vi hadde nettopp oppstart av nytt kull med godt og vel 30 4/5-åringer, født i 2013, på trening! Det lover godt for fremtiden!

I vår/sommer har vi også andre prosjekter på gang, som å bytte ut kunstgress-dekket i boblehallen og vaske & male Havørnhuset. Old Boys og herrelaget har allerede vært i aksjon og revet det gamle kunstgresset, og damelaget og Terje har vasket Havørnhuset. God dugnadsånd her altså! Nå gjenstår å få det nye kunstgresset på plass i hallen, og malingen av Huset senere i sommer!

Ellers er planleggingen av årets ConocoPhillips-turnering godt i gang! Ikke glem å holde av helgen 01.-02. september, da blir det fotball og feststemning på Tananger Stadion J

Vi i Havørn Fotball takker for en fin vinter/vår-sesong, og ønsker våre samarbeidspartnere, medlemmer og supprortere en riktig god sommer!!!

Boblehallen

Hav%C3%B8rn%20Hallen
Vi bytter ut kunstgresset i boblehallen. Hallen vil være STENGT for bruk i uke 25 og 26!
Alle lag og leietakere har fått treningstid ute på anlegget vårt, se ukeplan for detaljer.

Vi gleder oss til nytt dekke i hallen senere i sommer!!

Årets Havørn 2017

2018-05-15%2020_29_07
Supporterklubbens "Årets Havørn"-statuett for foregående år, blir hvert år delt ut under første hjemmekamp. Vinneren av årets Havørn 2017, har byttet klubb, og kunne dessverre ikke være til stede ved sesongstarten i Tananger tidligere i år. Men i går, 15. mai, gjestet han og hans nye klubb FC Show, Tananger Stadion og han fikk tildelt utmerkelsen før kampstart.
Vi gratulerer Daniel Håland som Årets Havørn 2017!

Sesongen 2018 er i gang

Sesongen 2018 er i gang for senior-lagene våre!

Damelaget åpnet med bortekamp mot Brodd, mandag 09.04. Det ble dessverre et knepent tap, 5-4, for damene våre. Målscorere var Marita, Malin, Anne og Stine K.
Neste kamp er hjemme mot Riska, tirsdag 17.04. kl. 20.00.

Herrelaget åpnet med brak-seier over Jarl i første kamp. Kampen ble spilt på Jarlabanen 12.04. og endte 1-4 i favørn Havørn. Målscorere var Mats, Kjartan 2, og Daniel.
Neste kamp for gutta er mot Randaberg 3, torsdag 19.04. kl.19.00 på Tananger Stadion.

Årsmøte Havørn Fotball

INNKALLING
 
I henhold til § 13 i loven for Havørn Fotball, kalles det herved inn til

ÅRSMØTE, ONSDAG 7. MARS. KL. 19.30 i HAVØRNHUSET.

Medlemmer over 15 år har stemmerett
Saker som ønskes tatt opp må være innlevert skriftlig og daglig leder i hende, innen 2 uker før, dvs. onsdag 21. februar.
Fullstendig saksliste vil bli tilgjengelig på hjemmesiden senest 1 uke før årsmøtet, dvs. den 28. februar.
Styret oppfordrer til at alle som kan, setter av tid og møter! 
Vi håper på et saklig og godt møte og ønsker samtlige medlemmer velkommen!
 
FOTBALLSTYRET
 

God jul og godt nytt år!

Hav%C3%B8rn%20Fotball-julekort17-01

Havørn Julelotteri 2017 - Vinnere

hav%C3%B8rn%20julelotteri%202017-01

Ny trener A-lag herrer

Eivind%20Emblemsv%C3%A5g3-01
Ny trener klar for Havørn Fotball. Vi ønsker Eivind Emblemsvåg velkommen som ny hovedtrener for A-lag herrer.

Eivind kommer fra 2 år i Sandnes/Ulf, hvor han har vært rekrutt-trener. Som innflytter og småbarnsfar, så han nå muligheten for å bli bedre kjent i lokalmiljøet i Tananger, samtidig som han kan fortsette å drive med sin store lidenskap, fotball. Vi i Havørn Fotball ønsker også å benytte oss av Eivinds enorme kompetanse på andre områder i klubben, bl.a. trenerutvikling etc.

Samtidig vil vi takke Glen Stian Repshus for innsatsen i sesongen som nå er over. Repshus tok over som spillende trener for A-laget da Morten Jensen gikk til Vidar v/sesongstart 2017. Laget har i hele år slitt med skader og mye turnus-/offshore-jobbing hos flere i spillegruppa, noe som har gjort trenings- og kamphverdagen utfordrende denne sesongen. Men vi berømmer og takker Stian for innsatsen han har lagt ned for laget og for klubben.

Vi gleder oss til 2018. #rettoppifjerdeigjen

Havørn Julelotteri 2017

Hav%C3%B8rnjulelotteri17-01
Årets julelotteri nærmer seg. Mer info HER!

Havørn Fotballskole 2017

Havørn Fotball arrangerer fotballskole helgen 20.-22.oktober. Se invitasjon for mer informasjon og påmelding.

Vi arrangerer også trenerseminar/kurs for alle trenere, torsdag 19.oktober. Se invitasjon for mer informasjon og påmelding.

FlüggerAndelen

Flugger_andelen_980x250px_100kb
SKAL DU PUSSSE OPP I HØST???

Hos Flügger, Sola, får du som klubbmedlem 20% rabatt på maling og verktøy, og samtidig være med å støtte klubben.

Besøk din lokale Flügger farve butikk og handle på klubbens kjøpskonto. Oppgi klubbnavnet når du betaler i kassa, så får du 20% rabatt og klubben får 5% klubbstøtte beregnet på ditt kjøp.

Takk for i år!

2017-colage-01
TAKK!
Vi i turneringsutvalget ønsker å rette en STOR TAKK til alle som bidro til gjennomføringen av årets ConocoPhillips-turnering. Vi er super-stolte av arrangementet vårt og føler oss utrolig heldige som får lov til å gjøre dette år etter år! Og uten en enorm dugnads-innsats hadde vi ikke fått det til! Så takk til alle klubbdommere, banemannskap, speaker og premie-utdelere! Takk til alle som står i kiosken, informasjonen, og som parkerings-vakt! Takk til alle kake-bakere, smørbrød-smørere og rydde-hjelper! Takk til ALLE som har vært med å gjøre denne helgen så fantastisk bra! For en gjeng og for en klubb!

 

Vi vil også takke alle deltakere; spillere, støtteapparat, og publikum! Og sist, men ikke minst, vil vi takke samarbeidspartnere som gjør turneringen mulig:  Hovedsponsor ConocoPhillips, Landor Larsen Elektronikk for samband, Swire Oilfield Services for kjølecontainer, Logi Trans for transport, Westco for miljøcontainer, og Inventum Dakon for trykksaker.

 TAKK FOR I ÅR, og velkommen igjen i 2018!!

ConocoPhillips-turneringen 2017

Påmeldingen til årets ConocoPhillips-turnering er nå åpen!

Velkommen til Tananger Stadion i september!

MER!

KAMPOPPSETT 2017

BANEKART 2017

Årsmøte 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Havørn Fotball.

Årsmøtet avholdes onsdag 08. mars kl.19.30 på Havørnhuset.

Saker som ønskes tatt opp må være innlevert skriftlig, innen onsdag 22. februar, til stine@havorn-fotball.no
Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil bli gjort tilgjengelige på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Årsmelding 2016

Mvh,
Styret, Havørn Fotball

Julelotteriet 2016

hav%c3%b8rn julelotteri hjemmeside-01
Julelotteriet 2016 er i gang!
05.12.2016

Årets julelotteri er i gang!

Husk at det utleveres premie til beste selger!!!

Godt salg!

Mer info.


God Jul!

God jul fra Havørn Fotball!
hav%c3%b8rnbanen3
Havørn Fotballskole 2016
25.10.2016

Bli med på høstens fotballskole.
Invitasjon og påmelding HER!
takk-01
Takk for i år!
07.09.2016

ConocoPhillips 2016
cop header 2016-03
ConocoPhillips 2016
26.08.2016

Kampoppsettet er nå klart!
hav%c3%b8rn-scoringsklubb 2016-01
Havørn Fotball Scoringsklubb 2016
07.04.2016

Bli med!

Hva skjer i Havørn?

Årshjul 2021
Les mer
Ukeplaner
Les mer

Innmelding

STØTT OSS!

Hav%C3%B8rn-GrasrotPlakat2

Klubbshop

Versjon5

Scoringsklubben 2019

Vær med å støtte klubben på en spennede måte. Meld dere inn i SCORINGSKLUBBEN 2019!
Hav%C3%B8rn-Scoringsklubb%202019-01
Hav%C3%B8rn-Scoringsklubb%202018%20Medl-01

Havørnkontakt

Trenerverktøy

trenings%C3%B8kta

Våre partnere