KunstgrasAndel
FRA GRUS TIL KUNSTGRAS. HJELP OSS Å REALISERE DRØMMEN.
STØTT HAVØRNS KUNSTGRESSPROSJEKT!


Alle bidrag ønskes velkomne. Store som små. All støtte vil bidra til sikrere økonomi rundt banen.
Vårt kontonummer er: 3206.20.79990
Merkes "Havørn Kunstgressprosjekt".

På forhånd takk!