Støttespillere

HAVØRN FOTBALL ØNSKER Å TAKKE FØLGENDE BEDRIFTER OG ORGANISASJONER FOR STØTTEN AV NY KUNSTGRESSBANE I TANANGER:
 

 
- ConocoPhillips Skandinavia
 
- SR-Stiftelsen
 
- COSL Drilling Europe AS
 
- Schlumberger Norge
 
- Stangeland Maskin
 
- Gilje Tre AS
 
- Ricoh Norge  
- RPT Production AS
 
- Velde Maskin AS
 
- OFFB
 
- SJT Miljø
 
- Systemsikring AS
 
- HydraWell Intervention
 
- Rott Regnskap & Rådgivning AS
 
- IMI Kirken, Tananger