Tidslinje

September, 2012
Havørn Fotball går inn for nytt kunstgrasanlegg på den gamle grusbanen ved Tananger Ungdomsskole.hav%c3%b8rn 15
Sola Kommunes idrettskonsulent er invitert på besøk til Tananger stadion, hvor daglig leder legger fram sine ønsker og planer for framtidens idrettsanlegg. Sola kommune stiller seg positive til disse ønskene. Etter en del runder med hvilken løsning passer Havørn Fotball best, blir det avgjort at "den enkleste" løsningen med kunstgras opp på grusbanen er den beste.
Samtidig blir en kunstgrasbanekomitéen opprettet. I den sitter:
Geir Dalheim, Oliver Ingvarsson, Øyvind Braut og Kenneth Aske.

Etter et par innledende møter med planlegging av prosessen er målsetningen klar; banen skal stå klar i løpet av 2013.

Oktober, 2012
Kunstgrasbanekomitéen får bes��k av Norges Fotballforbunds anleggskonsulent, Ove Halvorsen. Halvorsen kan gi oss en del tips rundt prosessen og fortelle oss en ca kostnad for banen. Kostnaden er en del lavere enn det komitéen hadde regnet med. En stor del av grunnen til det er den fantasiske dreneringen på den gamle, men likefullt gode, grusbanen.

Etter Halvorsens besøk starter arbeidet med både finansieringsplan og sponsorarbeid.

November, 2012
Etter NFF´s besøk er vi fulle av optimisme og entusiasme. Dette skal vi få til på en relativt kort tid!
Mange lo nok når de las Solabladets artikkel om Havørns kunstgrasplaner. Der forteller daglig leder om målsetningen "klart kunstgras i løpet av mai 2013".
Et kunstgrasbaneprospekt blir utarbeidet m.t.p å få inn midler fra bedriftsmarkedet.

Samtidig får vi en fotograf på dugnad for klubben til å ta noen bilder av anlegget vårt.
Disse blir senere sendt til en arktitekt, som viste sin dugnadsånd for klubben ved å lage et illustrasjonsbilde av den nye banen.

Desember, 2012
Det jobbes ytterligere med å få inn sponsorer til prosjektet. Samtidig går et enstemmig styre i Havørn Fotball inn for planene. Kontakt med SR-Bank blir opprettet og lånebevis bekreftet.
Dermed starter en videre kontakt med Sola kommune som vedtatt våre planer i kommunestyret.
Komitéen tar juleferie vel vitende om en januarmåned som inneholder knallhardt arbeid.

Januar, 2013
Komitéen får lagt fram samtlige formelle papirer for kommunen i tide. 14 dager med intenst arbeid med finansieringsplanlegging, graving for grunnprøver, søknader hit og dit og framlegging av søknad om Idrettsfunksjonell godkjenning når fram samme dag som fristen går ut.
Komitéen kan puste lettet ut.
Nå kan arbeidet mot privatstøtte-markedet starte, samtidig som vi ser fram mot valg av kunstgrastyper o.l.

Februar, 2013
"Havørn Kunstgress - privatstøtte" er blitt distribuert til samtlige husstander i Tananger. Målet er å samle inn 200.000 fra privatpersoner som har hjerte i klubben eller brenner for barne- og ungdomsarbeid. Prospektet kan du sjekke ut her.

Mars, 2013
Komitéen venter fortsatt på svar fra kommunen angående den idrettsfunksjonelle godkjenninga. Det lar tydeligvis vente på seg. Heldigvis har Sola kommune en god mann i sin idrettskonsulent som er veldig velvillig til all assistanse Havørn Fotball måtte trenge.  Finansieringsbiten tar fortsatt sin tid. Det jobbes videre opp mot privatmarkedet samt bedriftene i området.

April, 2013
To større bedrifter i området går inn med betydelige summer til støtte av nytt kunstgress i Tananger! Bedre nyheter kunne vi knapt få.
Dessverre lar godkjenningen fra kommunen fortsatt vente på seg. Dermed starter sesongen for de aller minste på den gamle grusbanen.

Mai, 2013
Grunnen til avventa reaksjon fra kommunen er tvil om banens drenering og grunnforhold. Paul Ragnar Stranden, en av dem som la grusbanen i sin tid, går derfor i møte med kommunen for å redegjøre om grunnforhold og drenering. All tvil blir lagt til side etter møtet og vi er klare for legging av kunstgras på den gamle grusbanen!

Juni, 2013
Geir Dalheim fortjener en hedersmedalje for sitt arbeid rundt det nye kunstgresset. Han skal i alle fall få hederlig omtale her på siden. "Dag og natt" har Dalheim jobbet med å få i stand godkjennelser, avtaler og støtte av banen. Når han til slutt får til alt dette så må vi bare rope "HURRA!" til denne mannen.
Dalheim er også den som er iniativtaker til en egen "kunstgress-stand" på Tanangerdagene (se bilde). Her kunne folk få vite mer om banen, kjenne gresskvaliteten og prøve å sette ballen i mål fra kort avstand. Alt i alt en hyggelig greie.

Juli, 2013
TS Maskin er såvidt i gang med grunnarbeidet på grusbanen. Graving, skraping og riving var vanlig syn de første to ukene i julimåned. Anleggsarbeiderne tok etterhvert ferie - men arbeidet var godt i gang!

August, 2013 august
Nå skjer det ting.. i rekordfart! Heldigvis var værgudene på vår side slik at arbeidet kunne gjøres nokså effektivt. I løpet av de to første ukene var finpussingen gjort og asfalt lagt rundt sidene. I løpet av uke 34 kom også Polytan sine arbeidere og la på verdens nydeligste teppe - det nye kunstgraset på Havørnbanen.