SR-Bank Natturnering

SR-Natturnering
Vi gjennomfører en årlig natt turnering inne i Tanangerhallen. Alle spillere fra 13 år og opptil old boys inviteres på turneringen. Dette er et prosjekt der vi ønsker å integrere spillere mellom kjønn, alder, kultur osv. Vi bruker bevist våre A-lags spillere i natt turneringen til å motivere de yngre spillerne og ikke minst gi dem litt underbevist opplæring i gode holdninger, oppførsel og fair play. Dette er en turnering med stort sosialt aspekter som inneholder både fotballkamper, felles måltid og godt miljø utenom kampene. Natt turneringen vår arrangeres enten før eller etter fotball sesongen er spilt. Vi oppfordrer alle lag å stille med så mange som mulig. Dette er en kanon underholdende kveld!

Arrangeres i 2014, fredag 24. oktober!
Pulje- og laginndeling 2014: